QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý thông tin đơn vị

Cho phép quản lý thông tin đơn vị, hệ thống cho phép quản lý danh sách đơn vị theo nhiều cấp.

Quản lý thông tin phòng ban

Cho phép quản lý thông tin phòng ban trực thuộc từng phòng ban cụ thể tại đơn vị.

    Quản lý thông tin người dùng

Cho phép quản lý người dùng được phép truy cập vào hệ thống.

Quản lý thông tin trang

Cho phép khai báo thông tin trang, định nghĩa chức năng có cần phải được duyệt hay không.

 

 

Quản lý phân quyền

Hệ thống cho phép khai báo các nhóm quyền, mỗi quyền sẽ cho phép định nghĩa người dùng được phép sử dụng chức năng gì và từng chức năng được phép thao tác những gì (thêm, tìm kiếm, xóa, sửa, duyệt).

.

 

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Với các doanh nghiệp nhiều tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ cần quản lý thì còn chần chờ gì nữa !

Liên hệ ngay
Gọi cho chúng tôi