tài sản cố định

TINH GIẢN BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG NGHỆ SỐ HÓA

Trong doanh nghiệp có ít nhất 3 bộ phận đồng thời phụ trách quản lý tài sản cố định (TSCĐ) và công cụ dụng cụ (CCDC). Điều này đồng nghĩa với việc một số lượng lớn nhân sự tham gia vào các khâu trong quy trình quản lý tài sản...

Giải pháp đánh giá chính xác hiệu suất sử dụng tài sản cố định

Đánh giá chính xác hiệu suất sử dụng tài sản cố định là điều tiên quyết để tối ưu các quyết định với nguồn vốn đầu tư.

Cách quản lý tài sản cố định trong công ty hiệu quả

Hiểu đúng về quản lý tài sản cố định trong công ty   Theo quy định của nhà nước, tài sản cố định (TSCĐ) trong công ty là những tài sản được dùng như tư liệu sản xuất, có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh với...

Gọi cho chúng tôi